5445/15 JN Pravne usluge zastupanja u parnicnom postupku radi naknade stete do pravosnaznog okoncanja parnicnog postupka

5445/15 Poziv za dostavu ponuda za dodjelu ugovora po posebnom rezimu za usluge iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH 39/14): Pravne usluge zastupanja u parnicnom postupku radi naknade stete do pravosnaznog okoncanja parnicnog postupka

Dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda