2815/15 JN Usluge strucnog usavrsavanja iz oblasti prava – Odsustva i odmori, zastita na radu i penziono-invalidsko osiguranje

2815/15 Poziv za dostavu ponuda za dodjelu ugovora po posebnom režimu za usluge iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH 39/14): Usluge strucnog usavrsavanja iz oblasti prava – Odsustva i odmori, zastita na radu i penziono-invalidsko osiguranje

Dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda za usluge strucnog usavrsavanja iz oblasti prava – Odsustva i odmori, zastita na radu i penziono-invalidsko osiguranje