3173/15 JN Usluge strucnog usavrsavanja iz oblasti javnih nabavki

3173/15 Poziv za dostavu ponuda za dodjelu ugovora po posebnom režimu za usluge iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH 39/14): Usluge strucnog usavrsavanja iz oblasti javnih nabavki – Primjena novog Zakona o javnim nabavkama u praksi – pravna zastita i zalbeni postupak, znacaj novih instituta iz Zakona, priprema tenderske dokumentacije (za tri radnika)

Dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda za usluge strucnog usavrsavanja iz oblasti javnih nabavki