5210/17 JN Usluge fizickog obezbjedjenja

5210/17 Poziv za dostavu ponuda za dodjelu ugovora po posebnom rezimu za usluge iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (Sluzbeni glasnik  BiH 39/14): Usluge fizickog obezbjedjenja

Dokumentacija: Poziv za dostavu ponuda