4491/15 JN usluga – Usluge fizickog obezbjedjenja

4491/15 Poziv za dostavu ponuda za dodjelu ugovora po posebnom režimu za usluge iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH 39/14): Usluge fizickog obezbjedjenja

Dokumentacija: Poziv za usluge obezbjedjenja