3238/15 Usluga strucnog usavrsavanja iz oblasti javnih nabavki

3238/15 Nabavka usluge: Usluga strucnog usavrsavanja iz oblasti javnih nabavki – Primjena novog zakona o javnim nabavkama u praksi – pravna zastita i zalbeni postupak, znacaj novih instituta iz Zakona, priprema tenderske dokumentacije (za tri radnika)

Dokumentacija: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca