1944/15 Odluka o ponistenju dijela postupka JN 1760/15

U postupku javne nabavke broj 1760/15 Usluga ljekarskog pregleda radnika koji rade na pripremi i aplikaciji citostatika po posebnom režimu za usluge iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH: poništava se postupak nabavke za lot 2, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Dokumentacija:  Odluka o ponistenju dijela postupka JN 1760-15