1945/15 Usluga ljekarskog pregleda radnika koji rade na pripremi i aplikaciji citostatika

1945/15  Dodjela ugovora po posebnom režimu za usluge iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH 39/14): Usluga ljekarskog pregleda radnika koji rade na pripremi i aplikaciji citostatika

Dokumentacija:  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca